Menu

TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 i TXL890

Jedinice za dodatno opterećenje TORKEL sistema za ispitivanje baterija

  • Obezbeđuju veće struje opterećenja za istovremena ispitivanja snage
  • Procesom pražnjenja upravlja TORKEL uređaj
  • Direktno povezivanje na bateriju koja se ispituje

Projektovane su za korišćenje zajedno sa TORKEL jedinicama opterećenja baterije. Njihova svrha je da obezbede veće struje opterećenja za korišćenje u ispitivanjima konstantne struje ili konstantne snage. TORKEL i TXL jedinice dodatnog opterećenja zajedno formiraju sistem koji može isprazniti baterije sa strujama do nekoliko kA. TXL jedinice dodatnog opterećenja se povezuju direktno na bateriju, a TORKEL meri ukupnu struju korišćenjem strujnih klešta.