Menu

SWG 500

Udarni generator 16 kV 500 J

  • Udarni generator za 4 kV, 8 kV i 16 kV  i izlaz do 500 J
  • Optimizovana udarna energija sa kontrolisanim uključenjem kondenzatora

Udarni naponski generator SWG500 radi u srednjem naponskom opsegu u odnosu na obične udarne generatore. Dok je njegova udarna energija u nižem opsegu, mogu se menjati tri naponska opsega i u svakom je maksimalna udarna energija 500 J.

Zajedno sa reflektometrima, udarni generatori su centralne komponente u lociranju kvara na kablovima. Koriste se i za prelociranje i za mikrolociranje.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice