Menu

SWG 1750

Udarni generator 32 kV 1750 J ili 3500 J

  • Velika udarna energija do 3500 J
  • Generiše brzi prenaponski talas
  • Naponi između 2 i 32 kV

Udarni naponski generatori su kao i reflektometri ključne komponente u procesu lociranja kvarova na kablovima. Koriste se za prelociranje i za mikrolociranje (engl. pinpointing).

Udarni generator SWG 1750 je modularno, varijabilno rešenje dostupno u više konfiguracija. Zahvaljujući svojim dimenzijama i snazi SWG 1750 se prvenstveno montira u sistemima za lociranje kvara.

SWG 1750 C sa 8 – 16 – 32 kV / 1750 J

SWG 1750 CI sa 8 – 16 – 32 kV / 1750 J uklj. merenje struje odvoda

SWG 1750 C-4 sa 2 – 4 kV / 1150 J i 8 – 16 – 32 kV / 1750 J

SWG 1750 CD sa 8 – 16 – 32 kV / 3500 J

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice

Povezani proizvodi