Menu

DDA-3000 i DDA-6000

Univerzalni ispitni setovi za prekidače

  • Model DDA-1, instrumentacija za akviziciju digitalnih podataka i sistem za upravljanje
  • Velika struja na izlazu: 60 000 A za Model DDA-6000; 35 000 A za Model DDA-3000
  • Tehnologija digitalne obrade signala (DSP)
  • Promenljivo trajanje impulsa i ugao paljenja kod upravljanja izlaznom strujom
  • U saglasnosti sa NEMA AB-4 ispitnim smernicama

DDA-3000 i DDA-6000 su projektovani posebno za ispitivanje niskonaponskih prekidača i prekidača u izolacionom kućištu opremljenih sa termomagnetnim ili elektronskim zaštitnim jedinicama za okidanje. Kompaktne dimenzije seta velikih ispitnih mogućnosti su postignute jedinstvenim dizajnom transformatora i električnog kola. Napredno digitalno upravljanje i instrumentacija obezbeđuju precizno ispitivanje. Ovi ispitni setovi se mogu koristiti i u drugim primenama koje zahtevaju velike struje kao što su verifikacija odnosa transformacije transformatora i sprovođenje ispitivanja porasta temperature ili ispitivanja primarnom injekcijom na visokonaponskim prekidačima i njihovim zaštitnim relejima.