Menu

MPU690

Uređaj za proveru ispravnosti instrumenta

  • 5 nazivnih izlaznih napona u 5 koraka
  • Automatski rad
  • Velika izlazna snaga pogodna za ispitivanje svetlosne signalizacije indikatora napona
  • Produženi vek trajanja baterije
  • Magnetna baza
  • Robustno kućište

Dobra praksa zahteva proveru ispravnog funkcionisanja dvopolnih detektora napona na poznatom izvoru napona, pre i nakon njihove upotrebe u verifikaciji kola pod naponom.

Megger MPU690 uređaj za proveru ispravnosti obezbeđuje prenosiv naponski izvor napajan iz baterije koji može da proveri ispravno funkcionisanje dvopolnih detektora napona.