Menu

ARM 3-E

Uređaj za stabilizaciju luka

Arc stabilising unit - ARM 3-E
Arc stabilising unit - ARM 3-E
  • Aktivno ARM lociranje kvara sa ugrađenim udarnim generatorom
  • Sprovodi prelociranje kvara sa udarnim generatorom ili direktno za kvarove na niskom naponu
  • Kompatibilan sa svim udarnim generatorima i reflektometrima

ARM 3-E uređaj vam omogućava prelociranje kvarova velike otpornosti obezbeđujući kratkotrajnu stabilizaciju luka. Inicijalizacija luka postiže se pražnjenjem kondenzatora udarnog generatora (SWG) do maksimalnog napona od 32 kV.

ARM 3-E takođe eliminiše veliku impedansu u strujnom kolu omogućavajući da se inicijalizacija od strane udarnog generatora SWG iskoristi u punoj meri. To čini ovaj uređaj idealnim za pronalaženje kvarova na dugačkim kablovima gde je loš prenos ili kablovima u uslovima velike vlažnosti.