Menu

VN instrument za ispitivanje 25 kV

Visokonaponski generator

  • DC ispitivanje i ispitivanje izolacije kablova, spojeva, električnih instalacija itd.
  • Visoka fleksibilnost sa ugrađenom baterijom
  • Integrisan uređaj za pražnjenje

VN instrument za ispitivanje 25 kV je visokonaponski generator sa regulisanim negativnim DC izlaznim naponom od 0 - 25 kV. Stanje opreme koje se ispituje kada se radi o dielektričnoj čvrstoći i kvalitetu izolacije, može se odrediti na osnovu očitavanja instrumenta za izlazni napon i struju. Zahvaljujući malim dimenzijama i internoj bateriji ovaj ispitni sistem je idealan za ispitne uslove gde eksterno napajanje nije na raspolaganju.