Menu

HVB10

Visokonaponski most za lociranje kvara na kablovima velike dužine

  • Vrhunsko merenje i tačnost
  • Automatska ispitna sekvenca
  • Bipolarno prelociranje za eliminaciju spoljašnjih uticaja
  • Detekcija i indikacija pogrešnih veza
  • Samo jedan VN kabl za povezivanje
  • Potpuno nezavisan od parametara pomoćnih vodova
  • easyGo operativni sitem

HVB10 je viskonaponski merni most visoke tačnosti projektovan za lociranje kvarova na kablu i plaštu kabla, sprovođenje ispitivanja plašta i precizno određivanje (mikrolociranje) kvarova na plaštu, takođe specijalno namenjen za VN kablove velike dužine.

Sa vrhunskom rezolucijom, funkcijom određivanja intermitentnih kvarova, i prilagođavanjem opterećenja za brže dovođenje kablova na željeni napon HVB10 je nezamenljiv alat za sve kompanije koje žele da smanje vreme prekida napajanja i olakšaju popravku energetskih, i na primer signalnih i telekomunikacionih kablova.

HVB10