Menu

VLF CR-28, VLF CR-40 i VLF CR-60

Sistemi za ispitivanje kablova kosinus pravougaonim talasnim oblikom napona

  • VLF, DC i ispitivanje kvara na plaštu u jednom uređaju
  • Prenosivi zahvaljujući konstrukciji iz dva dela
  • Visoka ispitna kapacitivnost
  • Integrisani sitem za pražnjenje
  • Izveštavanje

Prenosivi, visoke performanse i energetski efikasni VLF ispitni sistemi se koriste za ispitivanje sa 0.1 Hz kosinus pravougaonim talasnim oblikom napona u skladu sa IEC/IEEE/CENELEC standardima. U skladu sa smernicama, dielektrična čvrstoća kablova i spojnica se mora ispitati posle instalacije ili popravke.

VLF ispitni sistemi kompanije SebaKMT imaju velike ispitne kapacitete i kompaktni su zahvaljujući patentiranom talasnom obliku napona i recikliranju snage tokom promene polariteta. Pored ispitivanja kablova i plašta, ovi ispitni sistemi se takođe mogu koristiti za precizno mikrolociranje kvarova na plaštu (u kombinaciji sa sondom napona koraka).

Na raspolaganju su tri prenosiva sistema svaki sa različitim naponskim nivoima (28, 40 i 60 kVrms):

  • VLF CR-28 za kablove do 15 kV
  • VLF CR-40 za kablove do 23 kV
  • VLF CR-60 za kablove do 35 kV