Menu

VN ispitni set 50 kV, 80 kV i 110 kV

Prenosivi visokonaponski ispitni set za DC ispitivanje kablova

  • Najviši nivo bezbednosti pomoću monitoringa funkcija i jednostavnog rukovanja
  • Brza i jednostavna montaža sa kompaktnim i jednostavnim podešavanjem
  • Modularni dizajn zadovoljava individualne potrebe

VN ispitni set je instrument za ispitivanje kablova, za DC naponsko ispitivanje kablova i kablovskih instalacija u skladu sa međunarodnim standardima. Sastoji se od operativne i VN jedinice. Zahvaljujući svojim malim dimenzijama i maloj težini, ispitni setovi se mogu lako transportovati i koristiti na terenu. VN ispitni set je dostupan u u tri verzije (50/80/110 kV DC).